Ik ben Martine Bakker en in 2018 gestart met Balein omdat ik mijn kennis en ervaring in het fysiek en publiek domein breder in wilde zetten. Het geleerde toepassen en van nieuwe situaties en organisaties leren en daarmee als interim-manager een flexibele versteviging aan organisaties en opgaven kan bieden.

Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het publiek domein en met name in de gebiedsontwikkeling en het gebiedsbeheer. Sinds 2016 ben ik interim-manager, eerst binnen de gemeente Den Haag en daarna als zelfstandige.

Wat mij aanspreekt in het werken aan de fysieke werk- en leefomgeving (fysiek domein) is het inrichten van een gebied zodat het aansluit bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Hierbij gaat het voor mij om het vinden van een balans tussen wonen, werken, bereikbaarheid, groen en voorzieningen (in de brede zin van het woord). Hiervoor is het nodig om proces- en projectmatig te kunnen werken en te streven naar integraliteit zonder dat dit ontwikkelingen belemmert. In mijn optiek geldt dit voor zowel de inhoudelijke kant als voor de organisatorische kant van de opgave. Ik pak (verander)opdrachten gestructureerd aan, zonder de zachte kant uit het oog te verliezen. Ook heb ik coachende kwaliteiten en gewerkt aan verandering in organisaties. Daarbij heb ik jarenlange ervaring in het sturing geven aan teams en inhoudelijke trajecten.

Bij het creëren en behouden van een goed functionerende gebieden zijn vele partijen betrokken. Vanuit het publieke domein (decentrale overheid) wordt vanuit diverse (beleids)hoeken een bijdrage geleverd en is er ook een regulerende en politieke (volksvertegenwoordiging) rol weggelegd. Het werken in deze complexe setting en het zijn van een goede samenwerkingspartner vind ik interessant. In diverse (vaste en tijdelijke) functies heb ik op dit vlak kennis en ervaring opgedaan. Waarbij ik ook verantwoordelijk en/of betrokken ben geweest bij het tot stand brengen van bestuurlijke besluitvorming en bij advisering aan bestuurders. Mijn competenties leergierig, verbinden en prestatiegerichtheid maken dat ik mij snel zaken eigen maak en de samenwerking zoek. Samen met in- en externe partners stuur op het behalen van de gestelde doelen.

Ik neem de verantwoordelijkheid voor wat ik heb afgesproken en ik ben gedreven om goede prestaties neer te zetten. Ik vind het belangrijk dat er een plezierige samenwerking is met de opdrachtgever. Daar hoort voor mij bij het maken van heldere afspraken en dat een opdrachtgever openstaat voor het ontvangen van feedback.

In een persoonlijk gesprek vertel ik u graag meer over mijn drijfveren, werkervaring en gevolgde opleidingen. Wilt u alvast meer weten over mijn loopbaan? Kijk dan hier.